26 kuruluşa helal akreditasyon belgesi

Canan SAKARYA

Helal Akreditasyon Kurumu’na (HAK) yapılan 73 başvurudan 26’sına akreditasyon kararı verildi, 790 adet helal belgesi akreditasyon güvencesine kavuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de helal gıda ürünleri ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) faaliyetleri ve sorumluluklarına ilişkin Ticaret Bakanlığına verdiği soru önergesinde Türkiye’nin küresel büyüklüğü 7 trilyon doları bulan helal pazarında beşinci sırada yer aldığına dikkat çekti. Gürer, önergesinde “2000’li yılların başında başlayan helal gıda üretimi ile ilgili belge sahibi işletme sayısı kaçtır? Son beş yıl içinde yeni belge alan ya da belgesini iptal ettiren işletme sayısı kaçtır? Türkiye’de Helal Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenen ve ceza alan işletme sayısının yıllara göre dağılımı nedir? Helal gıda standartları neye göre belirlenmektedir? Helal pazarının ihracat ve ithalat büyüklüğü 2021 yılı için ne kadardır?” sorularına yanıt istedi.

Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK), uluslararası kabul görmüş teknik gereklilikler ve standartlar çerçevesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında yerleşik belgelendirme kuruluşlarından talepte bulunanlara helal akreditasyon hizmeti sunduğunu kaydetti.

Belgelendirme kuruluşlarına helal statüsü

HAK’ın, gıda veya başka ürün gruplarında helal belgesi (sertifikası) vermediğine dikkat çeken Bakan Muş, HAK’ın ürün ve hizmetlere ‘helal belgesi’ veren kuruluşların yetkinliklerini ve tarafsızlıklarını kontrol ederek söz konusu belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon statüsü verdiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, HAK’ın öncelikli hedefinin, hem Türkiye’de hem de küresel alanda tüketici güvenine haiz, ülkeler arasında kurulacak bir karşılıklı tanıma mekanizmasına dayanan ve böylece ticarette teknik engel oluşturmayan, ilgili tüm paydaşların ihtiyaçlarına cevap veren bir helal belgelendirme sisteminin tesisine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Muş, “HAK, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) yayımladığı, 43 ülkenin teknik düzeydeki ortak katkısıyla hazırlanan ve ülkemizce de uyumlaştırılarak milli standart haline getirilen helal standartlarını esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

SMIİC’ in bugüne kadar yayımladığı 40’ın üzerindeki standardın 16’sının helal gıda, helal turizm, helal kozmetik, helal jelatin, katkı maddelerinin helalliği, helal belgelendirme kuruluşları ile laboratuvarlara yönelik kurallar gibi doğrudan helal alanıyla ilgili olduğunu belirten Muş, SMIIC tarafından yayımlanan tüm standartlar, geniş katılımlı ve kapsayıcı bir hazırlık süreci sonunda üye ülkelerin nitelikli oy çokluğuyla kabul edilerek yayımlandığı bilgisini verdi.

Düzenlemeyle kuruluşlara ceza verilebilecek

Türkiye’de mevcut kurallar çerçevesinde hem helal belgelendirme faaliyetleri hem de bu faaliyetlerin akreditasyonun gönüllülük esasına dayandığını kaydeden Muş, “Bu sebepten dolayı bu kapsamda bugüne kadar HAK tarafından belgelendirme kuruluşlarına veya firmalara ceza verilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır” dedi.

Bakan Mehmet Muş, kanun değişliği ile akredite olmamış kuruluşların Türkiye’de helal belgelendirme faaliyeti yürütmelerinin önüne geçileceğini belirterek, “Bu vasıtayla ürün ve hizmetlerin tüketiciyi yanıltmayacak, yanlış ve yanıltıcı bilgi vermeyecek şekilde piyasaya arz edilebilmesi ve böylece bahse konu helal belgelendirme faaliyetlerinin güvenilir bir çerçevede yürütülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenlemeyle akredite olmadan, güvenilirliğini ispatlayamadan helal belgesi veren kuruluşlara ceza verilmesi mümkün hale gelecek” dedi.