Gelecekten Geliyoruz: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zeka Entegresinin Örnekleri

Her kurum belirli bir ortamda belirli koşullar altında çalışmalarını yürütmektedir ve bu ortam ve koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumunda da kurumun çalışma performansı etkilenmektedir.

Peki teknolojinin gelişmesi işe alım süreçlerini nasıl etkiliyor? 

Haydi içeriğe!

Scholastic Aptitude Test

İşe alım süreçlerinde yeni yetenekleri tarama, röportaj yapma ve tanımlamada dijital teknolojileri kullanmaktadır. İşe alım müdürü yapay zekâ aracılığıyla başvuruyu inceleyebilmekte ve aday hızlı bir şekilde yanıt alabilmektedir. Ayrıca sohbet kutusu sistemi veya otomatik telesekreter, bir kurumda işe alım süreci ile ilgili soru ve sorunları çözmek için önemli bir rol oynamaktadır.

“Ay” Yazılımı

Yapay zekâ, sözlü veya yazılı olarak yapılan sınavların incelenip görüşme sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olmaktadır. “Ay” yazılımı sayesinde dijital görüşme yapılabilmekte ve yapay zekâ da aday deneyimini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, “Amy” ve “Clara” gibi araçlar da, görüşmelerin ve çalışma toplantılarının planlanmasında kullanılmaktadır.

Yapay zekâ, sorunların çözümünü sunar ve İK verimliliğini arttırmaya yardımcı olur.

: Bir organizasyonda teknoloji ve yapay zekâ İK’nın iş yükünü azaltmaya çalıştığı çoklu görev rolleri oynamak zorundadır.

Yapay zekâ teknolojileri sayesinde insan kaynakları müdürleri kısa sürede doğru adayı izleyebilmekte ve işe uygun adayların gerekli beceri kümelerine göre tanımlanmasında yardımcı olmaktadır

Yapay zekâ ile takım yöneticileri, yetenek boşluğu değerlendirmelerine dayanarak ekibi için dijital eğitim fırsatları planlayabilmektedir. Konuşmalı yapay zekâ çalışanların ve yöneticilerin eğitim ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olabilmektedir.

Günümüzde, yapay zekâ ayrımcılığı azaltmak için de kullanılmakta ve işyerinde şeffaflığı arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Bu şekilde organizasyon hedeflerine uygun kişileri seçebilmektedir. Ayrıca, yapay zekâ uygulamaları iş tanımlarını analiz etmek için de kullanılabilmektedir.

Yapay zekâ, işyerinde çalışan kişi fazlalığını azaltmaya da yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, işyerinde verimliliği artırmak için çeşitli robotik işler yapılmaktadır. Bunlar; veri toplama, raporlama, veri kopyalama, mevcut verilerden gerekli verileri belirleme, işleme, İK ve bordro sistemleri için veri toplama vs. gibi işleri kapsamaktadır. Bu verilerle verimlilik arttırılmaya çalışılmaktadır.

İK’da yapay zekâ, bilişsel bilim ve bilişsel davranış modellemesinin anlamasına yardımcı olmakta ve geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olayların etkili bir analizini içermektedir.

Geçmiş olayların incelenmesi “Raporlama”, mevcut olayların incelenmesi “Analiz”, gelecekteki olayların veya beklentilerin incelenmesi “Öngörüsel Analiz” olarak bilinmektedir. Yapay zekâ araçlarıyla üçünün de birlikte çalışılması, örgütün genel organizasyon hedeflerine ulaşması için farklı İK faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanmasına ve tahmin edilmesine yol açacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir