Sermaye kaybında kur farkı zararına uzatma

Anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda kur farkı zararları ile giderlerinin yarısının dikkate alınmamasına yönelik uygulama 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğin geçici 1. maddesinde düzenleme yapan tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TOPLAMININ YARISINI DİKKATE ALMAYACAKLAR

Buna göre, AŞ, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısını dikkate almayabilecekler. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx